Podczerwone 113
18 264 15 10
kancelaria@poarafia.podczerwone.pl

Misje Święte 12 -19 września 2021

W dniach 12 – 19 września w Parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Podczerwonem odbędą się Misje Święte – poprowadzi je ks. Krzysztof Dura

„Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu” (1Kor. 1.26)

Niedziela 12.09. – Dzień rozpoczęcia Misji Parafialnych
„Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego Miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie” Jan Paweł II – Redemptor Hominis I.8
Na Mszy św. o godz. 8.00 uroczyste rozpoczęcie Misji z nałożeniem stuły Misjonarzowi i Hymnem do Ducha św.
10:30 Msza Św. z nauką
21.00 – Apel Jasnogórski

Poniedziałek: 13.09. – Dzień odnowy Wiary Świętej
„Tak też i wiara, jeśli nie była by połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” ( Jk 2.17)
7.30 – modlitwy poranne – pacierz misyjny
8.00 – Msza św. z nauką
15.30 – Msza św. z nauką dla dzieci szkolnych
17.30 – modlitwy wieczorne – pacierz misyjny
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet
20.30 – nauka dla młodzieży starszej pracującej, studiującej
21.00 – Apel Jasnogórski

Wtorek: 14. 09. – Dzień umocnienia Nadziei Chrześcijańskiej
„W Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym, złożonym do grobu, a z kolei zmartwychwstałym, zabłysła człowiekowi raz na zawsze nadzieja życia wiecznego, nadzieja zmartwychwstania w Bogu” Jan Paweł II – Redemptor Hominis IV. 18
7.30 – modlitwy poranne – pacierz misyjny
8.00 – Msza św. z nauką ogólną
15.00 – nauka dla dzieci szkolnych
16.00 – Nabożeństwo na cmentarzu
17.30 – Modlitwy wieczorne – pacierz misyjny
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn
21.00 – Apel Jasnogórski

Środa: 15.09. Dzień Eucharystii – wcielonej Miłości Boga
„ Miłość … Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” ( 1Kor 13.7)
7.30 – modlitwy poranne – pacierz misyjny
8.00 – Msza św. z nauką ogólną
15.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci szkolnych
17.30 – Modlitwy wieczorne – pacierz
18.00 – Msza św. z nauką ogólną, a po niej spotkanie dla członków Żywego Różańca
20.30 – Nauka dla młodzieży
21.00 – Apel Jasnogórski – ostatni w czasie Misji

Czwartek 16.09. – Dzień otwarcia serc na Miłość przebaczającą –
„Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” ( J 20. 22-23)
7.30 – modlitwy poranne – pacierz misyjny
8.00 – Msza św. z nauką, a po niej spowiedź św. do godz. 10.00
15.00- Rachunek sumienia dla dzieci i ich spowiedź św. do 16.20
16.20 do 16.45 – przerwa w spowiedzi
16.45 do 18.00 – spowiedź dorosłych i młodzieży
18.00 – Msza św. z nauką
19.00- 20.00– ciąg dalszy spowiedzi św.

Piątek 17.09. – Dzień zadośćuczynienia Bożemu Miłosierdziu
„Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia Ef 2. 4
7.30 – możliwość spowiedzi chorych i starszych
8.00 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Chorych, nabożeństwo z wystawieniem Najśw. Sakr. – litania chorych i błog. na sposób lurdzki
Odwiedziny chorych w domach od godz. 11.00
15.30- Msza św. z nauką dla dzieci szkolnych
17.30 – Modlitwy wieczorne – pacierz misyjny
18.00 Msza św. z nauką, a po niej Droga Krzyżowa

Sobota 18.09. – Dzień odnowienia przyrzeczeń małżeńskich
„A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” ( Mk. 10.8n.)
7.30 – modlitwy poranne – pacierz misyjny
8.00 – Msza św. z nauką i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
17.30 – Modlitwy wieczorne – pacierz misyjny
18.00 – Msza św. (niedzielna) z nauką i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

Niedziela 19.09 – Odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej naszej Patronki.
„Jak wiele pustyń także i dziś musi przejść człowiek! Zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu, kiedy brakuje miłości Boga i bliźniego, gdy nie ma świadomości, że jesteśmy opiekunami tego wszystkiego, czym stwórca nas obdarzył i co nam daje. Ale Boże miłosierdzie może sprawić, aby zakwitła nawet najbardziej jałowa ziemia, może przywrócić życie wysuszonym kościom.”
Papież Franciszek “Urbi et Orbi”, Wielkanoc, 31.03.2013.
– Na każdej Mszy św. Odnowienie przyrzeczeń Chrztu św., dar Odpustu zupełnego i uroczyste błogosławieństwo
8. 00 – Msza św. z błogosławieństwem misyjnym. Modlitwa pod Krzyżem misyjnym.
11.30 – Suma odpustowa z procesją i modlitwą pod Krzyżem misyjnym