Parafia Podczerwone

Duszpasterze

Pierwszym proboszczem ks. Franciszek Niewiedział

Drugi proboszcz ks. Józef Bizoń

Trzecim pleban ks. Jan Kubiś

Obecnie fukcję tę pełni ks. Marek Łabuzek.