Parafia Podczerwone

Rada Parafialna

Przewodniczący: Jan Kowalczyk

Skarbnik: Michał Jarończyk

Członkowie: Stanisław Kula, Józef Styrczula, Jan Ciężczak, Paweł Ruchała, Stanisław Styrczula, Danuta Skorupa, Jan Łyszczarczyk, Grzegorz Hajnos, Kazimierz Watycha, Marek Jarończyk, Krzysztof Jarończyk