Parafia Podczerwone

Intencje mszalne 10-18 października

10.10.Poniedz. 17.00 1.+Zm. z rodz. Tylków

2.Dziękczynna za opiekę Opatrzności i Anioła Stróża nad Katarzyną

11.10.Wtorek.Św.Jana XXIII 17.00 1.+Józef, Maria Jarończykowie

2.+ Andrzej, Maria Leja

12.10.Środa.Bł.Jan Beyzyma 17.00 1.W 18 r.ur.Katarzyny -o wstawiennictwo Matki Bożej

i św.Patronki 2.+ Jan, Zofia Podczerwińscy

13.10.Czwartek.Bł.Honorata Kozmińskiego 17.00 1.+ Tadeusz Leja „Klubieniec”

2.+ Józef, Stanisław Podczerwińscy „Kubulka”

14.10.Piątek.Św.Małgorzaty Marii Alacoque 17.00 + Bronisława Leja-od s.Józefa

15.10. Sobota (niedzielna) Św.Teresy od Jezusa-Doktora Kościoła

17.00 + Stanisław, Aniela Stopkowie

16.10. 29 Niedziela Zwykła. Dzień papieski. Św.Jadwigi śląskiej

8.00 + Agnieszka Fiedor

10.30 + Zofia Piszczór (pogrz.)