Parafia Podczerwone

Ogłoszenia 28 sierpnia

1.Nasz Zbawiciel w te niedziele przestrzega nas przed dwoma zagrożeniami dla życia duchowego :przed pycha i chciwością. Pierwsza oddala nas i zamyka na działanie Boga w duszy. Chciwość zaś sprawia że oddalamy się od bliźnich, nie widząc ich potrzeb, tylko nasze plany ziemskie. Prośmy Jezusa i błagajmy aby Jego pokorna służba -głoszenie i oddawanie siebie w całości, uchroniły nas od samozadowolenia i gromadzenia dóbr, których nie umiemy używać dla dobra potrzebujących.

2.Ponawiam zaproszenie naszego biskupa do Kalwarii Zebrzydowskiej na pielgrzymkę rodzin 11 września. Droga krzyżowa o g.9, suma o 11.30.

3.Serdecznie dziękuję 24 parafianom za przybycie do Kalwarii w czwartek na Dróżki Matki Bożej i modlitwę w intencji naszej Parafii. Mam nadzieję że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej, tak pieszo jak i na dróżkach, wszak Pani Kalwaryjska to nasza Patronka Bolesna, której zawdzięczamy nieustanną opiekę.

4.W tym tygodniu Godzina Święta w I czwartek od 17tej, o 9 rano Msza św. szkolna dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców, na która bardzo zapraszam. Spowiedź św. w czwartek i w

I piątek. W I Sobotę po rannej Mszy św. nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. Odwiedziny chorych w piątek od g.12.

5.Związek Podhalan oraz OSP Podczerwone składają podziękowania wszystkim którzy pomagali w organizacji „Góralskich śpasów”, zwłaszcza osobom, które zapewniły zaplecze techniczne i obsłudze gastronomii, sponsorom i wszystkim którzy przybyli na wspólna zabawę i zawody.

6.Bóg zapłać za dokładne sprzątanie wczorajsze i ofiarę na kwiaty. Następne sprzątanie za dwa tygodnie .