Podczerwone 113
18 264 15 10
kancelaria@poarafia.podczerwone.pl

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA 24.10.2021
1.Naprawdę wystarczy jak niewidomy żebrak spod bram Jerycha wołać: “Jezusie , Synu Dawida , ulituj się nade mną!” ?
Tak, wystarczy. Trzeba jednak podejść do Jezusa blisko, nie zważać na tych którzy mówią: Przestań już błagać , ucisz się !
Okazuje się ,że można u PANA wyżebrać każdą łaskę, nie tylko uzdrowienie z kalectwa. On czeka na to wołanie , aby  okazać nam swoją moc leczącą nas całych, na duszy  i na ciele.
  Przeżywamy dziś w Kościele drugą w ciągu roku niedzielę misyjną. Taca na rozwój dzieł misyjnych. W przyszłą niedzielę słowo wygłosi ks. Jan Wichary, werbista. Będzie możliwość nabycia kalendarzy misyjnych.  
2.Dziękuję za ofiary na opał w kościele: R.Bielańskich, R. Watychów, R. Marusarzy, R. Styrczulów Józefowi&Marii, Janowi& Zofii Galów, R.Jędrzejowskich, R.Zelków, R.Jarończyków Kazimierzowi, Teresie i Markowi, Józefowi& Danucie Masnych, R. Miętusów,
Władysławie Szwab, Krystynie Gal, Marcie Kani ,Stanisławie i Danucie Sęk, Stanisławowi& Józefie Podczerwińskim,  R.Matuszków.
    Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę kwiatową. w sobotę proszę Teresę Styrczulę, Marię Jarończyk i Józefa Majchrzaka.
3.Powstaje w Zakopanem  muzeum PALACE dokumentujące okres II wojny światowej. P. Wójt prosi aby osoby starsze które są świadkami tego ciemnego czasu , zgłosiły się do pracowników muzeum w celu przeprowadzenia wywiadu, który będzie jednym z dokumentów.
4.W tym ostatnim tygodniu zapraszam wszystkich na Mszę św. o 17tej i Naboż. Różańcowe.
W poniedz. o prowadzenie proszę rodziców o modlitwę za swoje dzieci (rozważania w zachrystii) we wtorek kl.8, w środę Róże Różańcowe, w czwartek kl.3, w piątek ministrantów i scholę, w sobotę  młodzież bierzmowaną w ostatnich pięciu latach.
5.W ostatnią niedzielę października na sumie o 10.30 dzieci szkolne przybliżą nam postacie świętych i błogosławionych w tzw.Korowodzie świętych. Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w tej promocji wybitnych postaci Kościoła, a rodziców o pomoc w przygotowaniu strojów z epoki ich życia na ziemi. Dodatkowa ocena celująca z religii każdego ucznia gwarantowana oraz pozytywna z zachowania.
OGŁOSZENIA 31.10.2021
1.Uczony w Piśmie zapytał Jezusa o najważniejsze przykazanie i usłyszał że jest jedno ponad wszystkimi : Kochać Boga i bliźniego. Wystarczy je zastosować. Podaję dzisiaj trzy przykłady .
PIERWSZY: Od 1 do 8 listopada możesz zyskiwać odpusty za zmarłych uczestnicząc w pełni we Mszy św. Okazja do Spowiedzi św.
przed Mszami św. Modlić się za żywych i umarłych – ten uczynek może przeważyć na twoim sądzie.
DRUGI SPOSÓB; Odpowiedzieć czynem, zmienianiem nawyków zakupowo-porządkowych na ekologiczne. Wg. Ojca św. Franciszka to jeden z ważnych sposobów wypełniania chrześcijańskiego powołania :nie zaśmiecać, nie marnować, ograniczać ilość rzeczy- z miłości do Boga -Stwórcy , do przyrody i di bliźnich, których zmuszam do uprzątania po sobie. Apeluję do waszego rozumu: kupować raczej naturalnego kwiatka-on ulegnie rozkładowi, jeśli sztuczne zużyte- to zabierz je do bagażnika i włóż do żółtego worka w domu, i tak  płacisz słono za śmieci; może zamiast kilkunastu zniczy wystarczy kilka, wszystkie mają wymienne wkłady.
Papież uczy: “Jeśli czujemy się ściśle związani ze wszystkim co istnieje, to umiar i troska pojawiają się spontanicznie”.
TRZECI SPOSÓB: Możemy ograniczyć przenoszenie grypy zachowując dystans i zakładając maseczki w kościele i miejscach tłocznych, nie witając się i całując z gośćmi którzy nas odwiedzają. Apeluję do rozumu i do serca wszystkich dorosłych parafian.
2.Jutro czcimy w Kościele katolickim zasługi wszystkich świętych, dla których nauka Ewangelii , słowa i przykład Chrystusa były najwyższym prawem, bo traktowali je często tak dosłownie , że porzucali dotychczasowe życie , by oddać sią na służbę Bogu w Kościele, gotowi oddać nawet życie. Msze św. o 8. o 13 na cmentarzu parafialnym, o 19tej Różaniec za zmarłych na cmentarzu.
We wtorek dzień modlitwy za wszystkich wiernych zmarłych, Msze św. o 7, 8 i 17tej.
3.Przez cały listopad akcja charytatywna w naszej gminie RODAKOM NA WSCHODZIE. Produkty długotrwałe spożywcze, chemię,
odzież ciepłą można składać m.in. w naszej szkole, w sklepie u LENARTA. Każdy coś włoży, choćby środki myjące, piorące, i uzbiera się transport który dotrze do nich  na początku adwentu.
4.Dziękuję dzieciom szkolnym, rodzicom, katechetce i gratuluje pomysłowości widocznej  w Korowodzie świętych , w wykonanych oryginalnych Różańcach, a także dzieciom biorącym udział w konkursach religijnych : Andrzejowi i Marcinowi Turskiemu za 2 i 3 miejsce w konkursie o Janie Pawle II.
5.Po Mszach św. można nabyć kalendarze misyjne księży Werbistów, choć niedziela misyjna była tydzień temu, można wesprzeć ich działalność na całym świecie.
6.Bóg zapłać za liczne hojne ofiary na potrzeby parafii (Janowi, Marii Hajnosom, Stanisławowi Iwanowi) , na ogrzewanie kościoła (16 rodzin) dla organisty (kolejne 9 rodzin) oraz na wypominki roczne i listopadowe.
7.Wielkie Bóg  zapłać czterem paniom za sprzątanie kościoła i kaplicy cmentarnej. W sobotę proszę 
OGŁOSZENIA 9.01.2022
1.O czym powiedział głos Ojca z nieba , gdy Syn Boży przyjął chrzest z rak św. Jana w rzece ? “To jest mój Syn umiłowany , w którym mam upodobanie”. Co uczynił Duch święty gdy spłynęła na nas woda chrzcielna? ” Tyś jest moje dziecko , miłuje cię tak samo jak Syna Jedynego , pomimo że jesteś dzieckiem przybranym, adoptowanym do Bożej Rodziny.
2.W tym tygodniu do naszego dekanatu przybędzie peregrynująca po diecezji ikona Św.Rodziny. Jesteśmy zaproszeni do kościoła w Czarnym Dunajcu na wieczorne czuwanie  od g.19 i uroczystą Mszę  św. za nasze rodziny w sobotę o g.20. Liczę na waszą obecność, gdyż tak wiele spraw trzeba polecać Bogu które dotykają naszych najbliższych.
3.Związek Podhalan i dziecięcy zespół Śleboda dziękuje wszystkim za zaangazowanie w przygotowanie tegorocznych Jasełek i opłatka na remizie oraz za datki na zespół w kwocie 1800zł i 100 $. Jasełka będą jeszcze odgrywane w OSP w Koniówce 30 stycznia o g.13.
4.W niedzielę 16 stycznia po sumie spotkanie modlitewne kandydatów do Bierzmowania z klas 8, 7 i 6-tej.
5.Wizyty duszpasterskiej cd. 
W poniedz.10.01. od g.9.Od Stanisława i Marii Karczów do Leona Kęska
We wtorek 11.01.  od g.13  Od Stanislawa i Anny Sęków do Michała i Marii Jarończyków.
W środę 12.01. od g.9 od Marii Krzysiak , przez P. Szubów do p.Sierotów przy kościele
W czwartek 13.01. od g.13 Od starego domu P.Skorupów do P.Małgorzaty Kramarz
W piątek od 14.01. g.13 Od P. Obyrtaczów  do  Stanisława i Teresy Styrczulów
Bardzo proszę o obecność domowników jeśli to możliwe oraz życzliwe uwagi, przemyślenia nt. Kościoła i naszej parafii. Dziękuje bardzo za życzliwość w pierwszych dwu dniach kolędy i ofiary dla mnie, kościelnego i ministrantów.
3.Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę na kwiaty. W sobotę proszę Barbarę Zastawnik, Danutę Masny i Wojciecha Leję.
OGŁOSZENIA 16.01.2022
1.Jezus “objawił swoją chwałę na weselu w Kanie ” i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Tam przemienił wodę w najlepsze wino, co docenili goście weselni. Dla nas przemienia chleb i wino, abyśmy Go rozpoznali jako swojego Zbawiciela. I  aby wół i osioł ze żłóbka nie okazali się lepsi od nas, oraz mędrcy z dalekiego wschodu – bo oni Mu oddali królewski pokłon, twarzą do ziemi, na kolanach.
My przyjmijmy Go w Komunii św. z wielką radością i wdzięcznością.
2.Dokończenie kolędy we wtorek od g.13 (od strażnicy do p.Styrczulów) .Już teraz jednak chcę podziękować za przyjęcie , za wszystkie rozmowy, oceny, sugestie, za gościnę przy stole, podwiezienie, za troskę o moje zdrowie. W imieniu swoim i służby kościelnej za hojne ofiary. Także za ofiary  na parafię  i na opał , bo ostatnie tankowanie w kościele to aż 5.800 zł , gdyż cena litra oleju przekroczyła 4 zł.
Rodziny które nie mogły przyjąć mnie po kolędzie z powodu choroby lub ważnej przeszkody mogą umówić się na niedzielę  30 stycznia w porze popołudniowej telefonicznie .
3.Spotkanie Róż Żywego różańca  poświąteczne przekładamy na następną niedzielę tj. na 23 stycznia o g.15 z powodów zdrowotnych. 
4.Dzisiaj po sumie spotkanie modlitewne kandydatów do Bierzmowania z kl.8, 7, i 6.
5.Dziekuje bardzo nielicznym wiernym którzy przybyli wczoraj na g.20 do Czarnego Dunajca by omadlać sprawy naszych rodzin przy ikonie św. Rodziny z Nazaretu, która wędruje po naszej  diecezji w Roku Rodziny. Dzisiaj od 12.30 -15 można jeszcze udać się na modlitwę. Następnie ikona pojedzie do Miętustwa, Chochołowa i Odrowąża aby w środę opuścić nasz dekanat.
6.Dziekuję za sobotnie sprzątanie i ofiarę na kwiaty. W sobotę proszę Anielę , Józefa Lejów, Monikę Bielak i Kazimierza Iwana. Prośba do wszystkich: Potrzebujemy w parafii osobę, która gotowa jest zastapić w  sprzątaniu kościoła tych, którzy są przeszkodzeni, a nie mają kogo wynająć. Wiele osób prosiło mnie aby poszukac takiej osoby. Powoli zaczyna nam brakować rąk do różnych prac, tak jak odczuwamy brak śp.Wojciecha, który pomagał wielu w pracach przydomowych. Mam nadzieje że ktoś się zaofiaruje, dla wspólnego dobra, praca ta nie jest bardzo  ciężka, a my ja wynagrodzimy wg.życzenia za każdą pracę. 
7.Ogłoszenie sołtysa: 19 stycznia tj.w środę w godz. 13- 15 tej przedstawiciel PZU będzie przyjmował za obowiązkowe obezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych.
OGŁOSZENIA 23.01.2022
1.Dzisiejsza Niedziela Słowa Bożego przez święta Ewangelię przypomina że sam Syn Boży chodził do synagogi co szabat .Dzisiaj jesteśmy świadkami jak czyta proroka Izajasza w rodzinnym miasteczku.  Ogłasza że już jest czas mesjański. My tez mamy święty obowiązek znać i czytać Słowo Boże indywidualnie, wspólnie w rodzinach i z najwyższą uwaga słuchać podczas Liturgii Słowa. To Słowo nas umacnia, oświeca i oczyszcza ze wszystkich złych myśli, nieprawych intencji. Ono powoli wypełnia się w naszym życiu, życiu uczniów Chrystusa, od Zwiastowania- usłyszenia Dobrej Nowiny, przez trudy wypełnienia powołania i cierpienie, aż do połączenia się na zawsze z naszym PANEM.
2.W bibliotece parafialnej na plebanii już są do wypożyczenia znakomite pozycje książkowe nt. biblijne i nie tylko, również powieści. Zapraszam do korzystania po Mszach św. w tygodniu i w niedziele.
3.Dzisiaj o g.15 spotkanie poświąteczne członków Żywego Różańca,  z Róż żeńskich i i z męskiej. 
4.W imieniu  swoim, służby kościelnej, pana Jana i ministrantów jeszcze raz dziękuję za Waszą życzliwość i w wszelkie ofiary. Cieszę się ,że mogłem odbyć tradycyjnie kolędę i Was odwiedzić. Teraz już znam lepiej Was i wasze rodziny, radości i potrzeby, problemy.
Mam nadzieje że w tych kilku domach, gdzie nie było odwiedzin, uda się spotkać w ostatnia niedzielę stycznia.
5.Dziekuje paniom za sprzątanie w sobotę i ofiarę. W tym tygodniu proszę Annę Majdę, Marię Karcz i Józefę Podczerwińską.
6.W niedziele 30 stycznia wolontariusze będą kwestować na operację serca Eryka Kopczewskiego z Podlasia. Zamiast dawać na wielką orkiestrę Pana Owsiaka , możemy pomóc jednemu chłopcu.
7.Nadal poszukujemy ofiarnej osoby lub osób dwu, które zastąpią tych którzy są przeszkodzeni, gdy wypada na nich kolej sprzątania kościoła. Bardzo proszę o zgłoszenie się do mnie osoby, która jest wolna w soboty i może zastąpić na prośbę wyznaczoną osobę.
8. Sołeckie: W sobotę 29.01.w godz. 9-10.50 szczepienie psów  w Podczerwonym, w Koniówce od g.11-11.30. 
OGŁOSZENIA 30.01.2022.
1.W tę niedzielę jesteśmy świadkami że Jezusa nie przyjęli rodacy w Nazarecie. Nie tylko nie przyjęli Jego potwierdzenia proroctwa o czasie mesjańskim, ale jeszcze w gniewie chcieli Go strącić ze skały. Jakże trudno prawda o zbawieniu i dzisiaj się przebija. Są środowiska które nie tylko odciągają wiernych od uczęszczania do kościoła, ale chcą zamknąć usta Kościołowi, do mediów zapraszają tylko duchownych, którzy są nowocześni, światowi, lewicujący, liberalni, bardzo tolerancyjni wobec środowisk “tęczowych”. Nauka Chrystusa, Kościoła ciągle jest atakowana i dyskredytowana. Czy umiemy jej bronić? Czy dobrze ją znamy?
2.Jutro o 12 Msza św. pogrzebowa śp.Zofii Podczerwińskiej, zmarłej po długiej chorobie, która każdy I Piątek zapraszała Chrystusa do swojego serca.
3.W środę święto Ofiarowania Pańskiego. Poświęcenie gromnic o g.8 i 17.Po Mszy św. wieczornej spotkanie dla klasy komunijnej wraz z rodzicami.
4.Wolontariusze po Mszach św. zbierają dziś na operację serduszka dla Eryka , chłopca z Podlasia. Bóg zapłać za każdy grosz , nawet wdowi, który daje nadzieje chłopczykowi i jego rodzicom.
5.Można jeszcze zaprenumerować znakomity miesięcznik WPiS , 60 zł na cały rok 2022.Zachęcam.
    Nr. lutowy już do odebrania w  zakrystii.
6.12 lutego w sobotę bardzo ważne spotkanie Rady Parafialnej połączone z wyborem przew.-go, skarbnika i pełnomocników, zatwierdzeniem planów na ten rok. Proszę wszystkich o obecność.
7.W sobotę zaczynamy po feriach spotkania ministrantów w sobotę o 9.
8.Bardzo dziękuję ekipie sprzątającej świątynie. W sobotę prosimy 
  Nadal poszukujemy i prosimy osoby która gotowa jest zastąpić tych którzy nie mogą w wyznaczony dzień wypełnić tego obowiązku;
  bardzo proszę aby zgłosiła się do mnie, ustalimy szczegóły.
OGŁOSZENIA 6.02.2022
1.W tę niedziele adorujemy Syna Bożego w monstrancji i Hostii sw. ukrytego .Prosimy Go aby pobłogosławił nasz trud jak pobłogosławił Szymonowi i jego wspólnikom rybakom.
2.W piątek na Msze św. i Nabożeństwo zapraszam wszystkich czcicieli matki Bożej – Uzdrowicielki chorych, czczonej w Lourdes.
  Starsi oraz chorujący mogą przyjąć  wtedy Sakr. Namaszczenia chorych .
3.W poniedziałek i środę zapraszam na rozmowy o katechiźmie kandydatów do Bierzmowania, a w piątek na spotkanie po Mszy św. wieczornej.
4.Bóg zapłać parafiance za ofiarę na dwa fioletowe ornaty .
5.W sali historii zrobiliśmy oświetlenie. Potrzeba dokończyć korytarz. na klatce schodowej, gdyby ktoś chciał pomóc, zapraszam.
6.Rodzice Eryka Kopczewskiego z Radziłowa dziękują za ofiary na operacje synka  , zebrano 1743 zł,50 groszy.
7.Dziękuje za sprzątanie kościołai ofiarę na kwiaty.W sobotę proszę Małgorzatę Podczerwińską, Annę Podczerwińską i Stanisława Szwaba.
  Jeśli ktoś nie mógłby wypełnić obowiązku sprzątania, niech zadzwoni na plebanię w tygodniu, a ja przekażę wiadomość.
   Dziekuję bardzo pani która zgodziła się zastąpić w razie potrzeby przy sprzątaniu sobotnim.
8.W sobotę o 15tej spotkanie Rady parafialnej,.Proszę wszystkich członków i zaproszonych o obecność.
OGŁOSZENIA 13.02.2022
1.Chrystus w swoich biednych braciach i siostrach jest dziedzicem majątku, który nam powierzył w dzierżawę. On się z nimi tak zjednoczył, tak dzielił ich położenie , iż powiedział, że Jemu samemu świadczy się dobro lub zło, jeżeli świadczy się je potrzebującemu chleba, odzienia, domu, a dzisiaj i daje pracę, lub wędkę , aby mógł odbić się od ubóstwa lub nędzy.
2.Caritas naszej archidiecezji  prosi o przekazanie 1% podatku na pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Prowadzi 40 placówek, pomaga tez podczas klęsk żywiołowych i katastrof. Wasze wsparcie jest dla nas bardzo ważne , abyśmy nadal mogli prowadzić te dzieła charytatywne. Prosi ks.dyr. Tomasz Stec. Ulotki z nr. Caritasu do wpisania w zeznaniu podatkowym przy wyjściu z kościoła.
3.Rada parafialna na wczorajszym spotkaniu zatwierdziła plan pracy na ten rok. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność: Przew. Janowi Kowalczykowi, skarbnikowi  Michałowi Jarończykowi oraz nowym członkom zaproszonym do pracy. Bez waszego udziału , rady, towarzyszenia , godzin ofiarnej, fachowej pomocy , niemożliwe byłoby prowadzenie parafii. Planujemy na wiosnę zacząć remont schodów , alejki utwardzone na cmentarzu, przygotować się  finansowo do remontu organów. W tym roku postanowiliśmy tez utworzyć osobne konto na przyszła wymianę dachu. Myślimy zatem nie tylko o dzisiaj, ale i o jutro.
4.Agresywna polityka Kremla przypomina nam, że pokój nie jest dany na sto lat, że trzeba mieć liczna i sprawna armie dla obrony granic. Na koniec Mszy św. odmówimy modlitwy do Miłosierdzia Bożego o zachowanie pokoju.
5.Dziekuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. Proszę w sobotę Jana Toczka, Andrzeja Habernego i Annę Podczerwińską.
6.Biuro ORLANDO i parafia Podczerwone organizuje w dn.7-13 maja pielgrzymkę do Bośni i Chorwacji , Medjugorje . Informacja i zapisy w kancelarii .Koszt 1550 lub 1750 zł (przy grupie 31 osób), zaliczka 500zł. 
OGŁOSZENIA 20.02.2022.
1.Słowo Boże obnaża dzisiaj nasza kondycje duchową. Widzimy słabość  : jak wielkie trudności mamy z własnym nawróceniem. Frustruje nas ,że od wielu lat popełniamy i wyznajemy te same niemal grzechy. Jaki sens ma ta duchowa walka , skoro niewiele sie zmienia? Czujemy się bezsilni. Ale oto głosi św. apostoł, że “zwycięstwo pokonało śmierć”- zatem jest blisko nas  Ten, który powrócił do życia i chce dać ci udział w swoim zwycięstwie . Najlepszą okazja do umocnienia się na drodze nawrócenia będzie 40 -godzinne Nabożeństwo. W naszym kościele ta adoracja przed Zbawicielem w Najśw. Sakramencie  w przyszła niedzielę oraz w poniedziałek i wtorek przed środą popielcową od 17.30 – 20.
2.Na wczorajszej kongregacji kapłańskiej w Krakowie nasz biskup Ordynariusz m.in. prosił wszystkich księży o prace z dziećmi i młodzieżą, z ministrantami , gdyż trzeba im poświęcić więcej czasu. Bardzo spadła liczba powołań w seminariach oraz zakonach, konieczna jest stała modlitwa o nowe powołania do służby Bożej . Prosił tez o modlitwę o zachowanie pokoju w Europie, w razie agresji rosyjskiej na Ukrainę, musielibyśmy przyjąć wielką liczbę uchodźców, zwłaszcza na południu, a to wiązałoby się z nowymi wielkimi wyzwaniami dla nas, na które nie jesteśmy przygotowani.
 3.Zima wraz Covidem jest w odwrocie,  co utrudniało wszelkie spotkania. W naszej parafii od jutra w każdy poniedziałek będą odbywały się spotkania dla dzieci szkolnych połączone z zabawą  w salce kościelnej. Bardzo proszę rodziców, aby posłali dzieci od klasy 2  na 15.30 – 16.45. Jeśli im się spodobają te  wspólne zajęcia – a dzieci potrzebują wspólnie uczyć się i przeżywać radość wiary- to rodzice mają napisać oświadczenie że w takich godzinach w poniedziałki powierzają pod opiekę księdza małoletniego syna czy córkę. Młodzież pomoże mi przeprowadzać te spotkania, które wraz z nimi będziemy przygotowywać. Spotkania ministrantów i kandydatów będą jak dotąd w soboty o g.9.
4.Caritas naszej diecezji oraz Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka prosi o jeden procent w zeznaniach podatkowych na swoją statutowa działalność .Ulotki przy wyjściu z kościoła wraz ze sprawozdaniem z ich działalności.
5.Dziękuje za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę . W sobotę prosimy Krystynę Skorusę, Zofię i Jana Lejów, Krzysztofa i Ewę Lejów.
6.Ogłoszenie wójta o spotkaniu dot. dofinansowania do źródeł ciepła 21 lutego  czyli jutro w Cz.Dunajcu o g.16 i w Piekielniku o 18.30, po odczytaniu – wywieszone w gablotce przed kościołem.
OGŁOSZENIA 27.02.2022
1.W tę niedzielę ostatnia przed W. Postem jednoczymy duchowe siły dla zatrzymania machiny wojennej która rozpędziła się na wschodzie .Wszystkich wierzących proszę od dzisiaj do środy o modlitwę błagalną, a w Popielec także o post w tej intencji.
Mniej słów a więcej duchowej mobilizacji. Ta wojna powinna obudzić uśpione sumienia wszystkich , którzy żyją tylko dla siebie, zadowoleni , że jest im bardzo dobrze. Dzisiejsza  taca oraz z Popielca, wolą naszych biskupów  w całości będzie wysłana na pomoc ofiarom z Ukrainy.
2.Cały  ten tydzień jest bogaty w nabożeństwa. Okazja do spowiedzi w I czwartek i I piątek od g.16 – 17, dla wszystkich, którzy cały W. Post chcą przezywać w bliskiej przyjaźni z Chrystusem i jednoczyć się z Nim w Komunii św.
Odwiedziny chorych dopiero podczas rekolekcji we wtorek 15 marca.
3.Serdeczne podziękowanie dla naszej Parafianki chorej, która złożyła ofiarę na dwa zestawy obrusów do kościoła na okres wielkopostny i wielkanocny.
4.Nowy numer miesięcznika Wiara, patriotyzm i sztuka do odebrania w zakrystii dla prenumeratorów.
5.W poniedziałek o 15.30 spotkanie dla dzieci w salce kościelnej. Proszę rodziców o pisemną zgodę na udział dzieci w poniedziałki od 15.30-16.45.
6. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. W sobotę proszę Marie liszkę, Agatę i Piotra Durajów oraz Teresę Duraj.
7.Sołtys zaprasza w dn.28 lutego do 5 marca w godz.8-16 do opłacania podatków oraz opłacania za wywóz śmieci.
OGŁOSZENIA 6.03.2022
1.W 1 Niedzielę W. Postu Chrystus prowadzi nas na pustynię Judzką, aby w naszym imieniu stoczyć duchową walkę z najgorszymi i powszednimi pokusami, abyśmy razem z Nim mogli też je pokonać wzywając Jego Imienia.
2.Taca dzisiejsza na centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się”. W ub. niedzielę i Popielec zebraliśmy 4450 zł na pomoc Ukraińcom. 3.450 przekazałem Caritasowi , a 1000zł dla ks.A.Ścisłowicza. Bóg zapłać za wszystkie hojne ofiary, także te dzisiejsze do puszek dla naszego rodaka na Ukrainie, aby mógł pomagać potrzebującym, zakupić co najbardziej konieczne . 
4.Droga krzyżowa z udziałem dzieci o 15.30 w piątek, dla dorosłych o 17.30. Gorzkie żale o 15tej.
5.W poniedziałek o 15.30 spotkania dla dzieci szkolnych w salce.
6.Dziekuje za sprzątanie i ofiarę na kwiaty. W sobotę proszę Annę Plichtę, Urszulę Podczerwińską i Tomasza Podczerwińskiego.
7.Rekolekcje wielkopostne od następnej niedzieli do środy. W niedzielę po sumie  pierwsza konferencja dla dzieci szkolnych.
7.Dyrektor naszej szkoły podstawowej informuje że do 11 marca odbywa się rekrutacja do oddz. przedszkolnego oraz klasy
pierwszej. Informacje i deklaracje dla rodziców na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.
OGŁOSZENIA 13.03.2022
1.”To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie !” .Taki głos Ojca  to dla nas rozpoczynających rekolekcyjne ćwiczenia jeszcze jedno wezwanie z nieba, aby przez słuchanie nauki Bożej przez cztery dni , karmić się nauką Chrystusa i prostować ścieżki naszego życia.
Program rekolekcji na karteczkach na stoliku pod chórem. Uczniowie z klasy 6, 7, i 8 maja obowiązek dzisiaj być jeszcze na Gorzkich żalach i zrobić zapis w zeszycie do katechezy czego dotyczyły usłyszane nauki. Bierzmowanie zaplanowane jest w Parafii Odrowąż na 13 czerwca.
2.Bóg zapłać za ofiary dla ks. Andrzeja Ścisłowicza  i jego parafian w Zdołbunowie. W sklepie u Lenarta zebrano jeszcze 690 zł. Poprzednie ofiary i obecne zostały przelane na jego konto , z którego korzysta. W jego imieniu składam podziękowanie wszystkim darczyńcom. Dzięki tym ofiarom -jak poinformował mnie w rozmowie -mógł uregulować należności i kupuje potrzebne rzeczy i żywność dla potrzebujących. 
3.  Po nabożeństwie Gorzkich żali można do koszyczka złożyć  przez wielki Post ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.
4.Wolontariat Szkoły Podstawowej jak co roku organizuje zbiórkę żywności dla podopiecznych sióstr Albertynek z Zakopanego.
  Produkty z dłuższym terminem ważności można składać w oznaczonych pudłach w szkole, w sklepie u Lenarta oraz w naszym kościele aż do 11 kwietnia.
5.Nasza gmina przy współpracy OSP organizuje dzisiaj od 15 do 21szej zbiórkę produktów pierwszej potrzeby. Napływają do nas ludzie z Ukrainy którzy nie mają przy sobie prawie nic. Taka sytuacja będzie jeszcze długo trwała. Potrzebne są pantofle, buty, kurtki dziecięce i damskie, jeansy dziecięce, czapki i szaliki damskie, ubrania sportowe dla dorosłych i dzieci, bielizna, zeszyty ,długopisy, kredki, mydła, chemia do prania, miski plastikowe, woda w dużych butelkach, i żywność długoterminowa. Produkty proszę przynosić do naszej remizy dzisiaj lub ośrodka Pomocy społecznej w czarnym Dunajcu w godz.8-14tej.
6.Zbiórka odpadów niebezpiecznych, chemikaliów i sprzętu elektrycznego zużytego  19 marca w sobotę na parkingu przed remiza OSP w Czarnym Dunajcu.
7. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty. 
8. Program pielgrzymki do Bośni i Chorwacji w maju w gablotce i w zakrystii. Zapisy w kancelarii.
OGŁOSZENIA 27.03.2022
1.W 4 niedzielę Wielkiego Postu przez przypowieść o synu marnotrawnym kolejny raz Chrystus daje nam szansę wrócić do Boga , który nie jest Ojcem jak wielu ojców .On szanuje każdy nasz wybór, naszą wolność , On obdarowuje nas hojnie, On czeka na nas nieraz bardzo długo aż do Niego wrócimy, wygląda cierpliwie, przyjmuje nasze szczere wyznanie, zaprasza na powrót do swojego domu, przywraca nam godność syna- dziedzica. 
2.Zapraszam was do podjęcia jednego dnia postu -wg. osobistych możliwości- jako pokute i zadośćuczynienie za grzechy niepowściągliwości i za wszelką postać przemocy, która jest przejawem braku miłości, a niekiedy jest szatańska Na balustradzie są obrazki z datą postu w dni powszednie, nie tylko w piątki.
3.Dziekuje trzem osobom które podjęły duchowa adopcje dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. Można te piękną modlitwę jeszcze podjąć , nadać imię dziecku i uchronić jego rodziców przed najgorszą i dramatyczne decyzją, która jest grzechem ciężkim – śmiertelnym dla ich dusz.
4.W I piątek kwietnia okazja do spowiedzi św. od 17-18. Odwiedziny chorych przed świętami odbyły się  podczas rekolekcji. Jeśli ktoś potrzebuje sakramentów św. w domu proszę zgłosić w zakrysti  lub telefonicznie.
5.Zapisy na ekstremalną drogę krzyżowa na stronie www.edk. Msza św. w Czarnym Dunajcu na jej rozpoczęcie 1 kwietnia w piątek o g.19. Można wybrać drogę dłuższą lub krótszą (20km)
6.W niedzielę 3.04. po Gorzkich żalach spotkanie informacyjne z podpisaniem umowy z przedstawicielem biura ORLANDO i wpłatą na pielgrzymkę majową (7-13 maja). Zachęcam parafian którzy mają możliwość do wybrania się na ten dobrze zorganizowany wyjazd i pogłębienie więzi z Matką Bożą przez poznanie objawienia w Medjugorje, które jest światowym miejscem pielgrzymkowym.
7.Wielkanocne baranki Caritasu  do nabycia na ołtarzu Matki Bożej po 7 zł. Niech ich nie zabraknie w naszych koszyczkach.
8. Fundacja RAFAEL FILM produkuje film OPIEKUN o św.Józefie.  To ma być wotum wdzięczności  dla nastepnych pokoleń szerzące kult św. Opiekuna Kościołą. Będzie promowany w 40 krajach. Jeśli ktoś zechce wesprzeć tę produkcję, aby mogła być dokończona w tym roku niech  odszuka www.rafael film lub www.film opiekun . 
9.Wielkie dzięki Krzysztofowi S. i Janowi K. za trzy godziny pracy przy oczyszczeniu studzienek przy kościele i wycince oraz p. Irenie S. za ogarniecie rabaty. Dziękuję za sprzątanie kościoła. w sobotę proszę o troskę  o czystość w kościele Marię Iwan, Anetę Łowisz i Teresę Jarończyk.
10.Związek Podhalan, wolontariat naszej szkoły i parafia ogłaszają konkurs palm wielkanocnych tradycyjnych , bez sztuczności, w trzech kategoriach wiekowych. Prace trzeba dostarczyć do soboty 9 kwietnia do g.17.30 do kaplicy Miłosierdzia Bożego. Należy też przyjść na sumę w niedzielę palmową , po której nastąpi ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.
11. W poniedziałek od g.16-17.45 spotkanie dla dzieci szkolnych w salce. Kandydaci do Bierzmowania, którzy przeczytali Dzieje apostolskie mogą przychodzić na  rozmowę i zdawanie  w poniedziałek i  w środę po wieczornej Mszy św.
12. Zbiórka opon samochodowych oraz z maszyn rolniczych 31 marca (czwartek) , należy je  wystawić przy drodze głównej do godz.8 rano.
OGŁOSZENIA 3.04.2022
1.Zakryte krzyże w 5 Niedzielę Wielkiego Postu mówią ,że zbliżamy się do wielkiej tajemnicy naszej wiary: Jesteśmy odkupieni przez Ukrzyżowanego, który przejdzie przez mękę, aby nas wyrwać z kajdan zniewolenia grzechem. Ewangelia w której słyszymy;”Idź, i więcej nie grzesz!” – przypomina nam, u kogo można znaleźć ocalenie.
2.Spowiedź św. w naszej parafii będzie w Wielki Poniedziałek 16-18.Przeżyjmy Wielki Tydzień w stanie łaski uświęcającej, kto jeszcze nie skorzystał z sakramentu pokuty.
3.Zachecam jeszcze do wykonania palmy w domu i wzięcia udziału w konkursie .szczegóły na plakacie w gablocie.
4.Bardzo dziękuję  za fachową pracę przy remoncie silnika organów, dzięki której możemy już dzisiaj modlić się wraz z muzyką .
5.Nasz rodak pracujący w Zdołbunowie ks.Andrzej Ścisłowicz jeszcze raz dziękuje bardzo za pieniądze wpłacone na jego konto, dzięki którym może regulować należności i zapewnić wiernym pomoc.
6.Zbiórka żywności do kuchni dla ubogich prowadzonej przez S. Albertynki w Zakopanem  będzie prowadzona do 11 kwietnia .Bóg zapłać za tę jałmużnę. Baranki Caritasu są jeszcze do nabycia na ołtarzu Matki Bożej po lewej stronie (7 zł), niech nie braknie ich na naszym stole świątecznym.
7.Zapowiedzi przedślubne w gablocie przed kościołem..
8.Po Gorzkich żalach spotkanie z przedstawicielem biura w sprawie pielgrzymki do Bośni i Medjugorje.
9.Nowy numer WPiS-u do odebrania w zachrystii. Można dopisać się do listu prenumeratorów, bo mamy 15 egz.  
10.Dziękuje za sprzatanie kościoła i ofiarę .w sobotę proszę Stanisławę Iwan, Andrzeja Świętka i Dorotę Jarończyk.
OGŁOSZENIA 1.05.2022r.
1.Wszystkich zapraszamy w tym miesiącu na Msze św. wieczorne z Nabożeństwem ku czci NMP.Dzieci, młodzież oraz dorosłych.
2.We wtorek Urocz. NMP Królowej Polski, podczas obu Mszy Św. oddajemy w Jej macierzyńską opiekę nasz naród, jego przyszłość.
3.W I piatek odwiedziny chorych od g.13. W I sobotę nie będzie Mszy św. porannej.
4.W przyszłą niedzielę 8 maja prosimy o ofiarę na tacę na remont naszych organów, i tak w każdą drugą niedzielę miesiąca.
5.Dziękujemy paniom za sprzątanie i ofiare na kwiaty. w sobote prosimy Anne Kulę, Józefa i Anete Fudalów oraz Annę Czerwińską.
OGŁOSZENIA 8.05.2022.
1. W 4 Niedzielę wielkanocną kiedy wyrusza najstarsza procesja z Wawelu na skałkę ku czci św.Stanisława Bpa i męczennika, naszego Patrona Ojczyzny i diecezji , modlimy się :  za nowo wyświęconych diakonów , za pasterzy Kościoła w Polsce i o nowe powołania do służby kapłańskiej i za Polskę. Przez cały ten tydzień ta intencja będzie dla nas najważniejsza.
2.W przyszłą niedzielę o g. 11 radosna uroczystość w naszej parafii I Komunii św. pięcioro dzieci z kl.3. Dziękuję rodzicom
za ich zaangażowanie , za przekaz wiary. Wychowawczyni oraz katechetce za trzyletni trud nauczania. Proszę rodziców o zatroszczenie się o porządek w świątyni i wokół kościoła.
3.Dzisiejsza składka przeznczona na fundusz remontu organów. Bóg zapłać za wasze ofiary.
4.W piątek rozpoczęcie nowenny do Sługi Bożej Pauliny Jaricot , założycielki Żywego Różańca, której beatyfikacja w Lyonie 22 maja.
Będziemy jej ulubiona modlitwą upraszać zmiłowanie dla Kościoła powszechnego. wszystkich członków wspólnoty Różańcowej proszę o 9 dni gorliwej modlitwy razem ze wszystkimi w kościele.
5.Zapewniam o modlitwie za naszą Parafię podczas całej  pielgrzymki wraz z trzema przedstawicielkami naszej wspólnoty.
OGŁOSZENIA 22 MAJA 2022
1.W te niedzielę wielkanocną Jezus kolejny raz przekazuje uczniom swój pokój, a do tego obiecuje posłać od Ojca Ducha Pocieszyciela, aby serca nasze nie trwożyły się i nie lękały- aby nie były sparaliżowane , lecz nieustannie dawały siebie w miłości.
Dziś wspomnienie św. Rity z Cascia, augustianki, a wcześniej ciężko doświadczonej żony i matki, wielkiej orędowniczki w najcięższych sprawach rodzinnych.
3.Dzisiaj na sumie pokutna błagalna procesja różańcowa z litania do św. Andrzeja Boboli oraz aktem zawierzenia Polski Miłosierdziu Bożemu Bł.ks. Michała Sopoćki. Msza św. w int. dzieci kl.4 przeżywających rocznice swojej I Komunii Świętej.
4.W piątek rozpoczęcie Nowenny do Ducha Świętego , prowadzonej przez  kandydatów do Bierzmowania oraz spotkanie  z ich rodzicami po Nabożeństwie.
5.4 czerwca wyrusza  z Krzeptówek o g.7.00 XXV pielgrzymka piesza do Ludźmierza. Opłata zbierana podczas pielgrzymki 10 zł na ubezpieczenie, znaczek  i koszty organizacyjne. Proszę zabrać ze sobą kanapki i picie na drogę. O 18.00 Msza św. w Ludźmierzu.
6. Związek Podhalan O. Podczerwone – Koniówka organizuje pielgrzymkę autokarowo-pieszą do Królowej Tatr w niedzielę 29 maja. Wyjazd o g.10tej spod remizy, w Koniówce spod remizy o 10.05. Bilet 10 zł/os. Zapisy w zakrystii i u p. Haliny Stramy do środy włącznie. W tym dniu nie będzie u nas sumy o 10.30, Msze Św. niedzielne w sobotę o 18.00 i w niedzielę o g.8.00.zachęcamy do licznego udziału całe rodziny, aby w ten sposób uczcić Maryję w Jej miesiącu.
7. Bardzo dziękuję Wam za modlitwę, życzenia i wszystkie wyrazy wdzięczności które odebrałem hojnie w poniedziałek, w 30 rocznice święceń kapłańskich. To jeszcze bardziej zobowiązuje mnie do gorliwej pracy dla waszego duchowego dobra. Wielkie dzięki dzieciom, młodzieży i dorosłym , nauczycielom ze szkoły i p.Andrzejowi za skrojenie galanto serdaka.
7.Do sprzątania kościoła w sobotę proszę Annę Pawlak, Anetę Pisowicz oraz Adama Słodyczkę.