Parafia Podczerwone

Ogłoszenia

31 lipca

  1. W tę niedzielę poznajemy postać św. Charbela, pierwszego ogłoszonego świętym przez papieża z Kościoła Maronickiego. Prosimy go o wstawiennictwo i oddajemy cześć jego relikwiom, które chwilowo goszczą naszej parafii.
  2. Dziś wspominamy św. Ignacego z Loyoli twórcę potężnego zakonu Jezuitów
  3. W tym tygodniu Godzina Św. w pierwszy czwartek. W piątek od g. 13 odwiedziny chorych. Od 17-18 spowiedź św. z racji pierwszego piątku. W sobotę po rannej Mszy św. nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
  4. Kierowcy złożyli w ubiegłą niedzielę na środki transportu dla misjonarzy 1724 zł
  5. Ks. Jerzy kustosz ludźmierski już zaprasza na uroczystości odpustowe – plakat w gablocie
  6. W czwartek planujemy rozpocząć remont bocznych schodów i rozbiórkę muru, w związku z tym proszę kilku mężczyzn do tej pracy.
  7. Dziękujemy za sprzątanie kościoła.

24 LIPCA

1.Chrześcijanina rozpoznaje się po praktykowaniu miłości na co dzień wobec Boga i bliźnich oraz po Modlitwie Pańskiej, której dzisiaj w Ewangelii św. Łukasza Jezus nauczył uczniów. Z jej pomoca możemy na każdy dzien otrzymac wszelkie potrzebne dary i łaski od Ojca wszystkich ludzi. Skoro dał nam swojego Syna, to znaczy że zależy mu na naszym szczęściu i zbawieniu bardziej niż najlepszemu ziemskiemu rodzicowi.

2.W czwartek wspomnienie św. Charbela, którego relikwie goszczą jakiś czas w naszej parafii. W przyszła niedziele kazanie jemu poświęcone oraz błogosławienie jego relikwiami.

3.Dzisiaj po obu Mszach św.  modlitwa za kierowców i błogosławienie pojazdów mechanicznych. Ofiara skłądana przez kierujących przeznaczona na środki transportu dla polskich misjonarzy na całym świecie.

4.Piesza pielgrzymka do sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej od 22-25 sierpnia.Dróżki w czwartek od g.8.30.

   Zapisy i informacja w kancelarii.

5.13 sierpnia o 19.15 (sobota) na Bachledówce  koncert i wieczornica z Bł.Kard.S.wyszyńskim. zaprasza Wojt. Centrum Kultury i OO.Paulini.