Parafia Podczerwone

Ogłoszenia

Ogłoszenia 4.06.2023.

1.Dzisiaj wielbimy na Mszach Św. i na adoracji Boga Trójjedynego , którego objawił nam nasz Zbawiciel . „Kto wierzy w Syna Bożego , nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy już został potępiony”. Dajmy wyraz czci i posłuszeństwa głosowi Chrystusa, przez pokłon i posłuszeństwo. Jemu, który rzekł: „Kto idzie za Mną będzie miał światło życia”.

2.Wyrazem tej czci dla Chrystusa obecnego w Kościele w Najśw. Skramencie będzie uroczysty obchód Bożego Ciała w czwartek. Msze św. o g. 8, a o g.10 polowa na placu u P. Bachledy. P. Stanisława proszę

o złożenie ołtarza na placu, a was o pomoc w zbudowaniu czterech ołtarzy, trzech w górnej części, a czwartego za plebanią mieszkańców dolnej części naszej wioski. Asysty męskie do baldachimu i św. Józefa, do czterech chorągwi, żeńskie go feretronów. Proszę ozdobić domy przy drodze i wzdłuż procesji.

Chłopców z dzwoneczkami-są w zakrystii, a dziewczynki do sypania kwiatów, których nie brakuje. wszystkich o odświętne stroje i pobożny udział. Przyklękamy na podniesienie podczas Mszy św. , a podczas błogosławieństwa przy ołtarzach skłaniamy głowę. Próba dla dziewczynek w środę o g.17.

Strażaków prosimy o zabezpieczenie ruchu podczas procesji.

Okazja do Spowiedzi św. pół godziny przed Mszami Św. od jutra.

Do czwartku 15 czerwca Oktawa Bożego Ciała z procesjami. Dla dzieci z kl.3 i 4 niech to będzie ich kolejny Biały Tydzień wdzięczności i uwielbienia Pana Jezusa za Jego zaproszenie.

3.Bóg zapłać darczyńcom dla chorego Cyprianka , zebraliśmy 3.848 zł. i przekazali rodzicom. W przyszła niedzielę składka na remont organów, dziekuje że pamiętacie o tej ważnej naszej inwestycji.

4.Bóg zapłać za sobotnie sprzątanie i ofiarę. W sobotę prosimy Annę Jarończyk, Bogumiłę Stopkę i Marie Leję.

Ogłoszenia 28.05.2023.

1.Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Narodziny Kościoła. Uczniowie zalęknieni i zamknięci w sali wieczernika, mimo że trwali na modlitwach dziesięć dni. To obraz ludzi, wspólnoty opanowanej przez leki i obawy, przez smutek. Ileż razy zamykaliśmy się w sobie , a to prowadziło nas do nikąd. A Jezus chce mi udzielić swego Ducha , aby wreszcie wypełnił mnie Jego pokój, Jego radość, Jego miłość, Jego duch apostolski.

2.Dziś w naszym dekanacie , na Bachledówce wielka uroczystość z udziałem wiernych z całej Polski i księży biskupów .Nadanie kościołowi O.Paulinów tytułu sanktuarium Bł. Kard . Stefana Wyszyńskiego. Suma o g.11, a o g.15 Majówka oraz program artystyczny z udziałem zespołu Siewcy Lednicy. O.Paulini zapraszają.

O g.12 jedziemy z członkami i sympatykami Związku Podhalan do Królowej Tatr na Wiktorówki , odprawimy Msze Św. i będziemy polecać górali z Podczerwonego i Koniówki Jej opiece. Jest jeszcze kilka miejsc w autokarze.

Nasi szkolni wolontariusze po Mszach Św. kwestują dzisiaj na operacje i leczenie ciężko chorego sześcioletniego Cyprianka . Bóg zapłać za każdy datek dla mieszkańca naszej parafii.

Dzisiaj na sumie uczniowie kl.4 dziękują Bogu za cały rok , odkąd mogą przystępować do Spowiedzi i Komunii Św. Bóg zapłać rodzicom dzieci za sprzątanie kościoła.

3.Najważniejsze święto w tym tygodniu to święto Maryi Matki Kościoła jutro w poniedziałek.

W ostatni dzień maja święto Nawiedzenia NMP, a w I czwartek Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W czwartek adoracja od g.17, a w I piątek również Spowiedź od g.17.15. W I sobotę rano nabożeństwo do Niepokalanego serca NMP oraz odwiedziny chorych od g.10.

4.Ustaliłem już trasę procesji Bożego Ciała. Dziękuję P. Bachledzie za gościnę na placu do odprawienia Mszy św., P.Jarończykom, P.Zborowskiemu, P.S.Klubieńcowi i P.Władysławie Leji za zgodę na zbudowanie ołtarzy na ich posesji. Czwarty ołtarz na parkingu za plebanią niech zbudują proszę mieszkańcy dolnej części parafii. Proszę też o udekorowanie domów na tę uroczystość jakimś religijnym obrazem.

5.Gminne: Burmistrz zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania do wymiany źródeł ciepła z programu Czyste powietrze dn.31 maja w środę og.17 w budynku remizy OSP w Czarnym Dunajcu.