Parafia Podczerwone

24 LIPCA

1.Chrześcijanina rozpoznaje się po praktykowaniu miłości na co dzień wobec Boga i bliźnich oraz po Modlitwie Pańskiej, której dzisiaj w Ewangelii św. Łukasza Jezus nauczył uczniów. Z jej pomoca możemy na każdy dzien otrzymac wszelkie potrzebne dary i łaski od Ojca wszystkich ludzi. Skoro dał nam swojego Syna, to znaczy że zależy mu na naszym szczęściu i zbawieniu bardziej niż najlepszemu ziemskiemu rodzicowi.

2.W czwartek wspomnienie św. Charbela, którego relikwie goszczą jakiś czas w naszej parafii. W przyszła niedziele kazanie jemu poświęcone oraz błogosławienie jego relikwiami.

3.Dzisiaj po obu Mszach św.  modlitwa za kierowców i błogosławienie pojazdów mechanicznych. Ofiara skłądana przez kierujących przeznaczona na środki transportu dla polskich misjonarzy na całym świecie.

4.Piesza pielgrzymka do sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej od 22-25 sierpnia.Dróżki w czwartek od g.8.30.

   Zapisy i informacja w kancelarii.

5.13 sierpnia o 19.15 (sobota) na Bachledówce  koncert i wieczornica z Bł.Kard.S.wyszyńskim. zaprasza Wojt. Centrum Kultury i OO.Paulini.