Parafia Podczerwone

Ogłoszenia 11 grudnia

1.”Trzcina kołysząca się na wietrze” to symbol człowieka niestałego w wierze, który ulega łatwo temu co usłyszał w TV, w radio, nawet przytaknie obcemu i głupiemu, żeby się nie wysilać i nie dostać po głowie.

Jezus pochwala św. Jana Chrzciciela za jego nieugiętą postawę religijno-moralną. Jan pozostaje do końca świata wzorem współpracy z łaską Bożą i wzorowego wypełnienia swego powołania. Jan pomaga Jezusowi w zakładaniu fundamentów pod Kościół. Za św. Jana i wszystkich jemu podobnych dziś podziękujmy Bogu, za naszych świętych Patronów. W tym tygodniu za św. Jana od Krzyża.

Dziś też dziękujemy Bogu za łaskę wysłuchania nauk rekolekcyjnych o Kościele, który budujemy zawsze gdy jesteśmy posłuszni zdrowej nauce , gdy z radością przychodzimy do świętych sakramentów.

Dziękujemy O.Wojciechowi Idziakowi za głoszenie nauk, za słuchanie spowiedzi, za obsłużenie 12-tu chorych w domach. Życzymy wytrwania w gorliwości powołania zakonnego i mądrości słowa , zwłaszcza w głoszeniu misji i rekolekcji.

2.Spowiedź przedświąteczna u nas w czwartek 22 grudnia od 15-18-tej.

3.Bóg zapłać za ofiary na opał, za dzisiejsza tacę. Po Mszach św. szkolni wolontariusze przyjmą jałmużnę na pomoc humanitarną dla Ukrainy i dla naszego rodaka ks.Andrzeja w Zdołbunowie. Z góry dziękuję za każdą pomoc .Im dłużej trwa ta okrutna wojna , tym większe ryzyko obojętności. Parafie, klasztory i kościoły stają się tam szpitalami, noclegowniami, schronami i stołówkami, głównie dla najbiedniejszych.

4.Dziękuje paniom za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty.

5.Święta Matka Kościół zaprasza dorosłych, młodzież i dzieci na wspólne duchowe przygotowanie do Bożego Narodzenia przez pobożne uczestniczenie w Mszach św. roratnich ku czci NMP.

6. Polskie Stowarzyszenie obrońców życia otwiera w Krakowie grupę wsparcia dla rodziców , którzy doświadczyli poronienia samoistnego dziecka poczętego. Broszury na stoliku pod chórem.

7.Gminne: Do 19 grudnia można składać wnioski , aktualizacji ustaleń w zakresie warunków lokalizacji

urządzeń wytwarzających energie z odnawialnych źródeł. Szczegóły w gablotce.