Parafia Podczerwone

Ogłoszenia 15 stycznia

1.W 2 niedzielę Chrystus objawia nam swoje bóstwo -przez świadectwo św. Jana Chrzciciela .

Przypomina nam co jest celem jego misji nauczania – zbawienie ludzi . Pan, który przyjął dla naszego zbawienie ludzkie ciało, przez tę święta Eucharystię która sprawujemy, tak ukształtuje nasze serca, byśmy chcieli i potrafili postępować wg. jego nauki. „Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.” Budują swoje życie na skale.

2.Zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie. Spotkało nas bardzo wiele życzliwości .Z rozmów przewija się troska o ludzi młodych, którzy maja bardzo luźny kontakt z Kościołem, rzadko lub w ogóle ich nie widać na Mszach św. Niektórych nie zastałem w domach, tym bardziej dziękuję wszystkim którzy zadbali o obecność. Kilkakrotnie usłyszałem jakiś żal na sąsiadów, widocznie brakuje dobrej woli, aby zadbać o poprawę stosunków. A przecież to wszystko jest w naszej możności. Dziękuje za wszystkie ofiary dla mnie oraz służby kościelnej oraz ministrantów, w swoim i ich imieniu. Bóg zapłać za gościnę przy śniadaniach i obiadach. Niech nas stół łączy , niech nikt z domowników nie unika tych spotkań, a zasiadając do stołu , niech towarzyszy nam umiejętność wysłuchania każdego i wdzięczność.

3.W sobotę spotkanie dla uczniów klasy trzeciej o g.16 w salce .

4.Rodacy mieszkający w USA przez P. Bolesława Jarończyka przekazują Wam życzenia noworoczne wszelkiego błogosławieństwa . My ze swej strony w każdej Mszy św. za Ojczyznę 14-go dnia miesiąca-nastepna 14 lutego- będziemy ich polecać Najwyższemu.

5.Bóg zapłać za składkę inwestycyjną na organy 2087zł z ostatniej niedzieli.

6.Dziękuje paniom ze strażnicy za sprzątanie kościoła i ofiarę .W sobotę proszę Kazimierę Hajnos, Danutę Skorupę i Krystynę Krzanik.

7.Bóg zapłać za ofiary na operacje Filipka dla wolontariuszy.