Parafia Podczerwone

Ogłoszenia 18 września 2022

1.Przeżywamy dzisiaj uroczystość odpustowa ku czci naszej Niebieskiej patronki Matki Bożej Bolesnej.

Dana Ona jest Kościołowi całemu ku obronie wiary świętej, aby ta wiara była żywa i kształtowała nasze całe postępowanie. Niech Jej siedem boleści które rozważamy i testament Jezusa z wysokości Krzyża będą dla nas jak fundament , na którym budujemy i odbudowujemy wszystko, co zniszczyły nasze grzechy osobiste i społeczne. Dziekuję ks.D.Głuszko za przyjęcie zaproszenia do przewodniczenia naszej sumie i modlitwę za Parafian żywych jak i zmarłych. Życzymy mu nieustającej gorliwości w kapłańskiej służbie ludowi Bożemu.

2.Bóg zapłać ks. Janowi Kordaczce za posługę w konfesjonale i każde zastępstwo, także dzisiaj w Cichem. Parafianom którzy zadbali własną pracą o przygotowanie materialne: kościelnemu Janowi, sprzątającym, P. Irenie, P. Grażynie za wystrój kwiatowy, strażakom za zmycie kostki, ministrantom i organiście. Niosącym dzisiaj dary ziemi i lasu do Ołtarza , aby wspólnie podziękować Bogu za dobry plon.

Asystom baldachimu, feretronów i chorągwi.

Pani katechetce za troskę o Liturgię, Związkowi Podhalan, muzykantom i śpiewającym z P. Haliną za wkład w radosną Liturgie mszalną. W ostatnią niedzielę października przyjmiemy do Związku nowych członków.

3.Zakrystia i korytarz boczny został pięknie odmalowany- dziękujemy bardzo firmie P.Rafała Kwaka za tę pracę „po kosztach” na rzecz kościoła. Udało się też wykonać konieczny remont schodów bocznych ,dzięki podjęciu się tego zadania przez K. Watychę. Wielu się do tego dołożyło pracą i sprzętem ciężkim :J& P.Ciężczakom, J.Skorupie. To była ciężka i odpowiedzialna praca.

4. Do 16.10. można się zapisać na wyjazd na światowe dni młodzieży w Lizbonie 1-6.08.2023r. u ks. Michała Parucha , wikariusza w Czarnym Dunajcu.

5.Dzisiejsza składka na potrzeby duszpasterstwa młodzieży w diecezji.

6.W przyszła niedzielę rodzice chorego Mateuszka Głowni będą kwestować po Mszach świętych na operacje przeszczepu komórek macierzystych. Pomagamy mu już po raz drugi. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

7.W przyszłą niedzielę o g.16tej w remizie zebranie wiejskie nt. przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

8.W piątek o 4.15 rano wyjazd na trzydniową wycieczkę do m.in. Wrocławia, Poznania ,Gniezna, Lednicy .Koszt 600 zł. Mamy jeszcze pięć miejsc , zachęcam do udziału.

9.Również w przyszła niedzielę g.12 w Krakowie VIII Marsz dla życia i rodziny.

10.W środę o g.16 spotkanie dla scholi, proszę więc wysłać dzieci i młodzież, która która lubi śpiewać , aby mogły budować wspólnotę radosnego chwalenia Pana Boga.

Szczęść Boże wszystkim czcicielom naszej Bolesnej Patronki.