Parafia Podczerwone

Ogłoszenia 19.11.2023.

1.Co zrobić aby inwestycja jaką jest nasze życie wypaliła tzn. aby życia nie zmarnować ? Jezus . Pan naszego życia odpowiada nam w dzisiejszej Ewangelii. Trzeba ryzykować dla Niego, ufając Mu- dobremu i hojnemu Panu , wykorzystywać jak najlepiej dany nam czas, dzielić się otrzymanymi talentami , nie zatrzymywać dla siebie odkrytych skarbów, nade wszystko dzielić się wiarą rozgłaszając „jakiegośmy to Pana dostali”, bardzo hojnego i bardzo sprawiedliwego.

Witamy w parafii kleryka Michał i prosimy o jego świadectwo. Po sumie spotkanie z młodzieżą, dziećmi szkolnymi i służbą ołtarza nt.powołań i o tym jak wygląda dziś nasze diecezjalne seminarium.

2.Do 7 grudnia trwa akcja zbierania ciepłej odzieży dla podopiecznych sióstr Albertynek i braci Albertynów.

3.Wczorajszy pożar domu i zabudowań gospodarskich w Czarnym Dunajcu to nieszczęście bardzo dotkliwe. W przyszłą niedziele pomożemy im dając na składkę większą ofiarę, aby się szybciej podźwignęli, bo dom jest podobno do uratowania. Bóg zapłać za składkę na organy 3.048 zł. oraz indywidualne znaczne datki, także dolarowe . Napisałem już prośbę do rodaków w stanach o pomoc w spłaceniu kosztownego remontu organów, które dzięki ich staraniu znalazły się w naszym kościele, gdy będą organizowali spotkania opłatkowe z początkiem przyszłego roku.

4.Dziękuję bardzo panu Janowi z rady parafialnej za fachową pracę przy naprawie bramy cmentarnej.

5.W sobotę wyjazd dla młodszych dzieci w nagrodę za udział w Korowodzie świętych oraz konkursach do Nowego Targu na film przygodowy i edukacyjny.

6.W czwartek o g.9 Msza św. szkolna z okazji dnia Patrona szkoły brata Witalisa, a po niej w szkole uroczysta akademia. Zapraszamy oczywiście rodziców do świętowania razem z nami.

7.Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę. w tym tygodniu zapraszam Barbarę Kanię, Zofię Ciężczak i p.Jodłowskich.