Parafia Podczerwone

Ogłoszenia 25.09.2022,

1.W te niedziele Jezus, nasz Pan i Zbawiciel , nie potępia bogactwa ,lecz zaślepienie i egoizm, które sprowadzają nas na drogę utraty zbawienia. Niech modlitwa przed Zbawicielem w Hostii małej utajonym, uchroni nas przed zaślepieniem. Niech obroni nas przed myśleniem Izraelitów, że bogactwo jest wyrazem szczególnej łaskawości Bożej. I nie chodzi tu o miliony, lecz o pokładanie ufności w dobrach tego świata, utracalnych, zniszczalnych.

2.w środę o g.16 spotkanie dla scholi. Zapraszam dzieci które chcą uczyć się jak chwalić Boga śpiewem i radością spotkania. W piątek o 18.30 spotkanie dla kandydatów na ministrantów .W sobotę o g.9 dla ministrantów.

3.Dziekuje jeszcze raz wszystkim którzy przyczynili się do uroczystego przeżycia odpustu ku czci Matki Bożej Bolesnej. Ona jest naszą pomocą nie tylko w chwilach cierpienia, ale na każdy dzień. zwracajmy się do Niej codziennie – Ona jest zwycięska, dzięki wytrwaniu pod Krzyżem Syna.

4.Urząd gminy informuje że zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie we wtorek 27 września od g.8 rano.