Parafia Podczerwone

Ogłoszenia 25 lutego

1.Dziś słyszymy coś nieprawdopodobnego. Bóg dozwolił , aby Jego Syn był kuszony przez złego ducha.

Nie , aby Go wypróbować, lecz po to, aby nas nauczyć zwyciężać wszelkie pokusy. One zamykają nas, zatrzymują w doczesności. Chrystus obiecuje nam dobra nieskończone. Dbajmy o zdrowie, o o życie, o domy i pracę. Ale nie zapominajmy karmić obficie naszego ducha modlitwą Ojcze nasz, rozmową z Bogiem, słuchaniem i czytaniem Słowa Bożego, religijną lekturą. Bo „nie samym chlebem żyje człowiek”.

2.Dzisiaj ofiarami pomagamy poszkodowanym w Syrii i w Turcji. Oni stracili naraz wszystko, bliskich i swoje domy. Bóg zapłać za te ofiary. Caritas Polska zakupi co im najbardziej konieczne.

3.W I czwartek Godzina święta i okazja do Spowiedzi. Odwiedziny chorych będą podczas rekolekcji 14 marca. W I piątek 0 15.20 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci, a o 17.30 dla dorosłych.

W I sobotę po rannej Mszy św. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.

O 17.40 wyjazd do sanktuarium w Mogile na nocne czuwanie, zapisało się 5 osób.

4.Na pielgrzymkę do Turcji zapisało się już 20 osób, jeśli zapisze się jeszcze kilka pielgrzymka dojdzie do skutku. Proszę się zastanowić oraz przekazać te informację znajomym.

5.Do Róży dzieci zapisało się 10 osób. Bardzo proszę aby dołączyć jeszcze wasze pociechy, zachęcić je, aby można z pomocą Matki Bożej wypraszać łaski dla całego Kościoła. Bóg wysłuchuje dzieci , sam był dzieckiem.

6.Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty.

7.Sołtys zaprasza jeszcze w środę w godz.8-16 do opłacania podatku i opłaty za wywóz śmieci, gdyż nie wszyscy uiścili te opłaty.