Parafia Podczerwone

Ogłoszenia 28.01.2024.

1.Tej niedzieli spotykamy Jezusa podczas Mszy św., w dniu odpoczynku i radości. On przychodzi do nas jako Nowy Mojżesz , który ma moc i władze nad światem materialnym i nad światem niewidzialnych duchów. On jest w stanie rozwiązać nasze problemy, nawet te największe i wskazać drogę życia.

2.Nabożeństwo 40-godzinne przed Wielkim Postem i rekolekcjami : 2 lutego w piątek od 15-17 i od 18-19. 4 lutego w niedzielę od 11.30-15.30. 11 lutego w niedziele od 9 – 10.30 i od 11.30- 13.00. Ta adoracja u stóp Zbawiciela ma nas przygotować na Jego Słowo i Jego przykład uniżenia oraz dopomóc w nawracaniu się. Błagajmy o ducha pokuty i nawrócenia i o pokój na świecie coraz bardziej skonfliktowanym, gdy porzuca Boże prawo.

3.W I czwartek Godzina święta i spowiedź św. W I piątek święto Ofiarowania Pańskiego, Msze św. o 8 i 17tej z poświęceniem gromnic. Składka na zakony klauzurowe, które milczeniem i modlitwa z pokuta wypraszają łaski dla Kościoła i świata. Po rannej Mszy św. spotkanie opłatkowe dla Róż .

4.W I sobotę po rannej Mszy św. nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. O g.10 odwiedziny chorych w domach; proszę zgłosić kto jeszcze nie może przychodzić do kościoła z racji chorób lub wieku.

5.Spotkanie kandydatów do Bierzmowania w poniedziałek, klasy 3 w czwartek .

6.Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę. W sobotę proszę Marię Jarończyk, Zofię Majchrzak i Lucynę Jarończyk.