Parafia Podczerwone

Ogłoszenia 30.10.2022.

1.Co stało by się gdyby bogaty celnik Zacheusz nie wspiął się na wysokie drzewo, na sykomorę?

Nic. Nie zobaczył by Jezusa, o którym tyle się nasłuchał , tenże Jezus nie zobaczyłby go na drzewie, nie nakazał by zejść mu z drzewa, nie zagościł by w jego domu, nie poznałby Jezusa z bliska. I tyle. I aż za dużo, żeby nie zaryzykować. Jezus już więcej razy ta drogą nie przechodził. Szedł do Jerozolimy aby tam umrzeć.

2.W poniedziałek ostatnie Eucharystyczne Nabożeństwo Różańcowe .Dzieci niech przyniosą pod ołtarz podpisane nazwiskiem i mieniem książeczki z obrazkami. Nagroda ich jest u PANA i u Matki Bożej , ale też i ziemska. Dziękuję wszystkim którzy uczestniczyli wytrwale przez cały miesiąc różańcowy.

3.We wtorek Urocz. obowiązkowa dla katolików Wszystkich Świętych Pańskich. Msze Św. o g.8 w kościele i o g.13 na cmentarzu z procesją. O g.19 Różaniec za zmarłych w naszym Miasteczku zmarłych.

Święci Patroni w niebie , znani i nieznani, którzy już doszli do celu ziemskiej pielgrzymki przez ten „padół łez” niech okażą si ę naszymi orędownikami przed obliczem Ojca Niebieskiego. Nade wszystko nasza Patronka- Królowa wszystkich świętych.

4.W środę wsp. Wszystkich wiernych zmarłych-dzień błagania Kościoła na ziemi za braćmi i siostrami cierpiącymi katusze w czyśćcu. kiedy modlimy o ich zbawienie, oni jeszcze gorliwiej błagają Miłosiernego Boga za nas – tak uczy katechizm. Msze św. o g.8. 10.30 i o 13-tej na cmentarzu, z racji słonecznej pogody.

do 8 listopada zachęcam was bracia i siostry do zyskiwania odpustu zupełnego za dusze w czyśćcu cierpiącą.

5.Bóg zapłać za ofiary na wypominki, ofiary na olej opałowy oraz dla naszego organisty.

6.Uprzejmie apeluję aby śmieci-odpady z cmentarza pozbywać z pomyślunkiem: sztuczne donice i kwiaty do worków żółtych, wypalone wkłady i betonowe stroiki do dużego kontenera, szklane znicze do zielonego worka a oczyszczone ze sztuczności wieńce do drewnianego kompostownika .DZIĘKUJĘ.

7.Członkom i prezesowi Związku Podhalan Podczerwone-Koniówka dziękuję za ich wkład w nasze życie społeczne i uroczystości. Niech nowi członkowie wnoszą nowe pomysły i zapał potrzebny do krzewienia dorobku ojców.

8.Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i kaplicy. W sobotę proszę Zofię i Krzysztofa Lejów, Zofię Ciężczak i Marię Ciszek.

9.Gminne: 1.Gmina ogłasza że przedłużono do 14 listopada składanie wniosków w ramach programu STOP SMOG dotyczącego wymiany starych kotłów CO na nowoczesne i ekologiczne.

10.W tym tygodniu przypada I czwartek, I Piątek i I Sobota. Objazd chorych w I sobotę od g.11.

11.W sobotę 5.11. o g.15.15 wyjazd do Myślenic na sztukę : „Gość oczekiwany” Zofii Kossak.