Parafia Podczerwone

Ogłoszenia 31.03.2024.

  1. W największe święto naszej wiary , wobec wielkiej tajemnicy wiary odkupienia naszych dusz uwielbiamy Boga, który „dla wykupienia niewolnika, ofiarował swojego Syna”. Życzę Wam bracia i siostry w wierze i nadziei, aby każde spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem we Mszy świętej oraz na adoracji , było doświadczeniem cudu przemiany w naszym życiu. Życzę Wam , aby tych cudów było jeszcze więcej , zawłaszcza, że w naszej archidiecezji od Wielkiego Czwartku do 15 czerwca przezywamy pierwszy Kongres Eucharystyczny. Święty Janie Pawle II, gorliwy miłośniku Eucharystii, Św. Józefie, żywicielu Syna Bożego, Św. Ojcze Pio, który nosiłeś na ciel ślady meki Zbawiciela -dopomóżcie nam odkrywać największą tajemnicę naszej wiary -Boga Trójjedynego i Zbawiciela, który pozostał między nami w Ciele i Krwi !
  2. Wielkie podziękowania dla wszystkich gorliwie czuwających w Ciemnicy już od Wielkiego Czwartku, a potem w Grobie Pańskim. Bóg zapłać wszystkim którzy pomogli w przygotowaniu i przeżyciu tych świętych dni: służbie Ołtarza, druhom strażakom starszym i młodszym wraz z harcerzami, asystom feretronów i chorągwi, dekoratorkom Ciemnicy i Grobu , scholistkom. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego 1760zł, za ofiary spod Krzyża 1807 , na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi świętej.
  3. Jutro w Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy Msze św. jak w niedziele. Składka na uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. W tygodniu przechodzimy na czas letni: Msze św. o 7 rano i o 18-tej wieczorne.
  4. W tym tygodniu I czwartek z Godzina święta, I Piątek i I Sobota z nabożeństwem do Niepokalanego Serca NMP rano i odwiedzinami chorych o g.10.