Parafia Podczerwone

Ogłoszenia 4.02.2024.

1.W 5 Niedzielę biblijny Hiob przezywa ruinę życiową lecz nie przeklina Boga ani ślepego losu. Gdybyż on spotkał Chrystusa – jak Szaweł- przekonałby się prędko, że Jezus nie przyszedł do nas , aby nam współczuć, ale wziąć na siebie nasz los i go przemienić , że Bóg jest tak blisko nas , solidarny do bólu, do trudu rzemieślnika, rolnika, nauczyciela, wędrowca i pielgrzyma, nędzarza i chorego, zniewolonego i opętanego. Te nędze i nieszczęścia przynosimy Mu do Ołtarza , a On przemienia je w Eucharystycznych postaciach w pokarm ,który już jest chwalebny, bo jest Ciałem i Krwią Zmartwychwstałego.

2.”Przyjdźcie do Mnie wszyscy…” -to słowa Zbawiciela .On sam zaprasza nas na druga audiencję przed Wielkim Postem, abyśmy nastroili uszy i serce na słowa o Krzyżu i nawróceniu, bez którego nie ma ocalenia. Dzisiaj od 11.30 -15. Za tydzień od 9-10.30 i 11.30-13.

3.W piątek organizuje wyjazd do Katowic na koncert symfoniczny w pięknej sali NOSPR . Wyjazd 14.30, powrót o 23. Bilet z przejazdem 130 zł. Są jeszcze trzy miejsca. 3 marca w niedzielę wyjazd na misterium o Zmartwychwstaniu do Myślenic, zapisy w zakrystii, jest 50 miejsc.

4.Bóg zapłać za sobotnie sprzątanie. W tym tygodniu proszę Danutę Guttman, Grzegorza kurtka i Stanisławę Strączek.