Parafia Podczerwone

Ogłoszenia 4 września 2022

1.”Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego co posiada, nie może być moim uczniem”. Nasz PAN , za którym szły wielkie tłumy słuchaczy, troszczy się o nasze zbawienie. Nie chce byśmy byli niewolnikami posiadanych rzeczy i dóbr , ale byśmy coraz mądrzej ich używali na chwałę Boga i i na pożytek bliźnich.

2.Zbliża się uroczystość odpustowa, do której mamy się przygotować. Duchowo, przez spowiedź świętą, taka możliwość jest codziennie przed Mszami św. Powoli kończymy remont schodów i murów.

Dla porządku bardzo proszę o zgłaszanie mi , kto zobowiązuje się imiennie do asysty przy baldachimie, feretronach i chorągwiach. Wszystkie teretrony oprócz figury Najśw. Serca Pana Jezusa, który wymaga poprawy, powinny być niesione , więc proszę mężczyzn o posługe przy baldachimie, Św.Józefie i chorągwiach, a Róże Różańcowe , młodzież i dzieci aby wzięły na stałe pod opiekę jeden z feretronów.

3.Dzieci szkolne otrzymały książeczki na niedzielne Ewangelie. Mają zabierać po Mszy św. obrazki, uzupełniać proste zadania zadania i zabierać je na religię. Rodziców proszę , aby tego dopilnowali.

4.Planowana jest autokarowa wycieczka trzydniowa do Wrocławia, Poznania, Rogalina, Puszczykowa

Lednicy i Gniezna w dn.23-25 września tj.od piątku do niedzieli. zapisy i informacja w kancelarii parafialnej .

5.O sprzątanie kościoła proszę w tym tygodniu w środę lub w sobotę Stanisława Podczerwińskiego, Danutę Gruszkę , Marie i Stanisława Jarończyków.

6.Komisja lasowa zawiadamia, że dokonała rozdziału drewna dla uprawnionych i prosi o wykup i usuwanie go z placów składowych.

7.Pan Wójt przestrzega mieszkańców gminy przed nieuczciwymi firmami oferującymi zakup nowych kotłów, pomp ciepła i fotowoltaiki z dofinansowaniem. Ekodoradca w gminie poinformuje czy firma jest wiarygodna i posiada upoważnienie naszego wójta . Proszę więc legitymować taka firmę i nie popisywać pochopnie żadnych dokumentów.