Parafia Podczerwone

Sakramenty

CHRZEST

Wymagane dokumenty
• świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
• dokumenty tożsamości rodziców
• zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
• dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Rodzice chrzestni
Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:
• mieli ukończony 16 rok życia
• sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
• prowadzili życie zgodne z wiarą

MAŁŻEŃSTWO

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Na to spotkanie należy przynieść:

  • Dowód osobisty.
  • Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
  • Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
  • Świadectwo ukończenia nauki religii.
  • W przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.
  • Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne 6 miesiące).

W późniejszym terminie:

Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (Jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie).