Parafia Podczerwone

Odpust w Podczerwonem – święto patronki parafii Matki Bożej Bolesnej

Dzisiaj odbył się odpust w Podczerwonem – w prarafii Matki Bożej Bolesnej, której święto jest 15 września, jednak tradycyjnie w Podczerwonem świętuje się w niedzielę. 

Nową tradycją naszej parafii jest, że podczas odpustu składamy Bogu dziękczynienie za tegoroczne plony, może nie tak urodzajne jak w minionym roku, ale zawsze trzeba dziękować, bo mamy na chleb i do chleba. Ominęły nas kataklizmy i pożary, które tysiącom na ziemi zabrały życie i domy.

Dzisiejszą mszę św. odprawiał ks. Zbigniew Zięba z Dzianisza.

fot. Piotr Duraj