Parafia Podczerwone

Misje Święte 12 -19 września 2021

W dniach 12 – 19 września w Parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Podczerwonem odbędą się Misje Święte – poprowadzi je ks. Krzysztof Dura„Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu” (1Kor. 1.26)
Niedziela 12.09. – Dzień rozpoczęcia Misji Parafialnych„Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego Miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie” Jan Paweł II – Redemptor Hominis I.8Na Mszy św. o godz. 8.00 uroczyste rozpoczęcie Misji z nałożeniem stuły Misjonarzowi i Hymnem do Ducha św.10:30 Msza Św. z nauką21.00 – Apel Jasnogórski
Poniedziałek: 13.09. – Dzień odnowy Wiary Świętej„Tak też i wiara, jeśli nie była by połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” ( Jk 2.17)7.30 – modlitwy poranne – pacierz misyjny8.00 – Msza św. z nauką15.30 – Msza św. z nauką dla dzieci szkolnych17.30 – modlitwy wieczorne – pacierz misyjny18.00 – Msza św. z nauką ogólnąPo Mszy św. nauka stanowa dla kobiet20.30 – nauka dla młodzieży starszej pracującej, studiującej21.00 – Apel Jasnogórski
Wtorek: 14. 09. – Dzień umocnienia Nadziei Chrześcijańskiej„W Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym, złożonym do grobu, a z kolei zmartwychwstałym, zabłysła człowiekowi raz na zawsze nadzieja życia wiecznego, nadzieja zmartwychwstania w Bogu” Jan Paweł II – Redemptor Hominis IV. 187.30 – modlitwy poranne – pacierz misyjny8.00 – Msza św. z nauką ogólną15.00 – nauka dla dzieci szkolnych16.00 – Nabożeństwo na cmentarzu17.30 – Modlitwy wieczorne – pacierz misyjny18.00 – Msza św. z nauką ogólnąPo Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn21.00 – Apel Jasnogórski
Środa: 15.09. Dzień Eucharystii – wcielonej Miłości Boga„ Miłość … Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” ( 1Kor 13.7)7.30 – modlitwy poranne – pacierz misyjny8.00 – Msza św. z nauką ogólną15.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci szkolnych17.30 – Modlitwy wieczorne – pacierz18.00 – Msza św. z nauką ogólną, a po niej spotkanie dla członków Żywego Różańca20.30 – Nauka dla młodzieży21.00 – Apel Jasnogórski – ostatni w czasie Misji
Czwartek 16.09. – Dzień otwarcia serc na Miłość przebaczającą –„Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” ( J 20. 22-23)7.30 – modlitwy poranne – pacierz misyjny8.00 – Msza św. z nauką, a po niej spowiedź św. do godz. 10.0015.00- Rachunek sumienia dla dzieci i ich spowiedź św. do 16.2016.20 do 16.45 – przerwa w spowiedzi16.45 do 18.00 – spowiedź dorosłych i młodzieży18.00 – Msza św. z nauką19.00- 20.00– ciąg dalszy spowiedzi św.
Piątek 17.09. – Dzień zadośćuczynienia Bożemu Miłosierdziu„Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia Ef 2. 47.30 – możliwość spowiedzi chorych i starszych8.00 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Chorych, nabożeństwo z wystawieniem Najśw. Sakr. – litania chorych i błog. na sposób lurdzkiOdwiedziny chorych w domach od godz. 11.0015.30- Msza św. z nauką dla dzieci szkolnych17.30 – Modlitwy wieczorne – pacierz misyjny18.00 Msza św. z nauką, a po niej Droga Krzyżowa
Sobota 18.09. – Dzień odnowienia przyrzeczeń małżeńskich„A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” ( Mk. 10.8n.)7.30 – modlitwy poranne – pacierz misyjny8.00 – Msza św. z nauką i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich17.30 – Modlitwy wieczorne – pacierz misyjny18.00 – Msza św. (niedzielna) z nauką i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
Niedziela 19.09 – Odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej naszej Patronki.„Jak wiele pustyń także i dziś musi przejść człowiek! Zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu, kiedy brakuje miłości Boga i bliźniego, gdy nie ma świadomości, że jesteśmy opiekunami tego wszystkiego, czym stwórca nas obdarzył i co nam daje. Ale Boże miłosierdzie może sprawić, aby zakwitła nawet najbardziej jałowa ziemia, może przywrócić życie wysuszonym kościom.”Papież Franciszek “Urbi et Orbi”, Wielkanoc, 31.03.2013.– Na każdej Mszy św. Odnowienie przyrzeczeń Chrztu św., dar Odpustu zupełnego i uroczyste błogosławieństwo8. 00 – Msza św. z błogosławieństwem misyjnym. Modlitwa pod Krzyżem misyjnym.11.30 – Suma odpustowa z procesją i modlitwą pod Krzyżem misyjnym