Parafia Podczerwone

Ogłoszenia 17.03.2024.

1.Cała działalność Chrystusa zmierzała do tej godziny – godziny męki, śmierci i zmartwychwstania. W niej miały się wypełnić wszystkie proroctwa o Mesjaszu, w godzinie ściśle zaplanowanej przez Boga, w święta paschalne , kiedy Żydzi spożywali wieczerzę i baranka. W tej godzinie o której dzisiaj mówi Zbawiciel w Ewangelii Janowej okaże się ,że miłość Boga do ludzi jest nieskończona, nawet szalona. Już dzisiaj w 5 Niedzielę widzimy te miłość, patrząc na zasłonięte krzyże w naszych kościołach.

2.We wtorek uroczystość św. Józefa. Msze ś. o 7 i 17tej. Uczcijmy Patrona Kościoła i naszych rodzin wspólnie zbierając się na Eucharystii.

3.Wczwartek w naszym kościele spowiedź św. od 15- 18. Niech każdy pojednany z Bogiem przeżyje Wielki Tydzień i wejdzie tak w okres wielkanocny, najważniejszy dla nas chrześcijan.

4.W sobotę po Mszy św. niedzielnej jak każdego 23go dnia miesiąca nabożeństwo przebłagalne do św. Pio i spotkanie nt.”Kiedy trudne doświadczenie zbliża nas do Boga?” Zapraszam gorąco.

5.W Niedziele palmową zbieramy się z palmami przed kościołem o 10.25 i idziemy procesyjnie do ołtarza. Palmy na konkurs proszę przynieść do kościoła do g.16.30 w sobotę. Po sumie rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.

6.Jeszcze możemy dawać jałmużnę dla biednych składając żywność dla kuchni św. Brata Alberta oraz nabywając baranki Caritas. Dziękuję tym, którzy już to uczynili.

7.Składka organowa 2.200 zł oraz 22 dolary. Bóg zapłać. Jeszcze kontynuujemy te składkę w 2 niedzielę przez najbliższe miesiące, bo trzeba wypłacić do końca wykonaną pracę.

8.Zbiórka folii, siatek , sznurków, worków od rolników w Czarnym Dunajcu jutro w poniedziałek obok dawnej stacji PKP.