Parafia Podczerwone

Ogłoszenia 24.03.2024.

1.Rozpoczynamy w Imię Pańskie Wielki Tydzień, w którym mamy uczyć się od Chrystusa w szkole Jego Męki, dla nas zbawiennej. Jezus „przychodzi w Imię Pańskie” do Jerozolimy. To ostatnia szansa dla mieszkańców i pielgrzymów przyjęcia swojego Króla -Mesjasza. Niestety dla wielu jest On nadal tylko jednym z proroków, których od dawna zabijano. Wg. św. Justyna, Jezus wiedząc jak się to skończy siada na oślę-źrebię oślicy. Oślica symbolizuje Żydów, oślę, na którym nikt jeszcze nie siedział- pogan. Żydzi Go odrzucą, więc będzie triumfował przyjmowany przez pogan. My też jesteśmy z pogan. Czy nie zrzucamy Jezusa? Jak Go niesiemy innym? Czy ten najzacniejszy Ciężar nas uwiera, czy niesiemy Go cierpliwie i spokojnie, z dumą? -pytam za A.Faudenomem.

2.Przeżyjmy do końca Wielki Post pobożnie, pojednani ze sobą i z Bogiem przez sakrament pokuty i pojednania. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły. Adoracja Jezusa uwięzionego w Wielki Czwartek w Ciemnicy do g.23. Adoracja w Wielki Piątek od g.8 do północy, w Wielką Sobotę od g.7 -19.

Na adoracje wspólną w Wielki Piątek zapraszam klasy starsze 5-8 o g.10, a klasy młodsze o g.11.

O czuwanie proszę druhów strażaków starszych jak i z drużyny młodzieżowej. W wielka Sobotę o asysty do baldachimu, feretronów i chorągwi. Nieście je z duma i radością, cierpliwie jak osiołek, który dźwigał Mesjasza.

3.W poniedziałek od g.14.30- 15.30 proszę uczniów z klas 6,7 i 8 o dokończenie porządków wokół kościoła i pomoc w przygotowaniu Grobu Pańskiego. Bóg zapłać za sprzątanie ministrantom oraz mieszkańcom szkoły. W sobotę proszę Władysławę Leję, Marię Jarończyk, Dorotę Wieszczeczyńską.

4.Bóg zapłać wszystkim którzy zakupili baranki caritas oraz złożyli jałmużnę dla ubogich w postaci żywności. Dziękuję za palmy wykonane ze starannością na konkurs, za prace komisji ; gratuluje nagrodzonym , wszystkim za podtrzymanie pięknego zwyczaju świątecznego.

4.Nowy nr. miesięcznika WPiS w zakrystii.